ค้นหา บริการ ร้านค้า
ค้นหาร้านค้าใกล้เคียง
ศูนย์บริการใกล้เคียง

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

 • ภาพ/แสดงภาพ

  ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz

  การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

 • เสียง

  ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz

  การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000เฮิร์ตซ์

 • การเล่นวิดีโอ

  สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ

  รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

แสดงข้อมูลจำเพาะทั้งหมด

สนุกได้เต็มที่ - จาก DVD หรือ USB

ด้วยการเล่นวิดีโอ RealMedia

DVP3670/98

เครื่องเล่น DVD ในฝันที่ยอดเยี่ยม ให้ภาพดุจมีชีวิตจริงไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

ไปด้านบนสุดของหน้า

แดชบอร์ด